6 - 8 m a y 2 0 2 2

Stihia - elektron muzika, sanat ha’m ilm-fan festivali.

Bul proekt 2017-jili Aral ten’izi ekologik ma’selesi ha’m mintaqag’a ja’rdem ko’rsetiw boyinsha xabarlandiriwliqti asiriw maqsetinde O’zbekistannin’ Mo’ynaq qalasinda kishik qalada islep shig’arilg’an.

Aral ten’izi

Aral ten’izi bir waqitlari dunyadag’i to’rtinshi u’lken sho’r ko’l edi. Aqirg’i on jilliqta antropogen shawqimlar alding’I o’lsheminin’ sayasina tu’sip, Orta Aziyada en’ u’lken ekologik maselelerge alip keldi.

Missiya (maqset)

Bizdin’ wazipamiz — Mo’ynaq qalasinda barqarar rawajlaniwg’a erisiw.

Sirttan na’zer

Tek g’ana muzikaliq ta’dbir sipatinda baslang’an festival, qurib qalg’an ten’iznin’ boyinda texnodan basqa ko’p qirrali ag’img’a aylandi.

Ha’zrigi kunde Stihia muzikantlar, DJlar, islep shig’ariwshilar, san’at ha’m ilm-fan arbablari qatnasatin bir neshe proektlari uyimi. Olardin’ barshesi jer ju’zindegi en’ basqasha jerde ku’shli tortisiw jaratiwdin’ tek bir g’ana maqseti menen birlesken.

Biz iste’dad ha’m ilhamnin’ ku’shli kontsentratsiyasi en’ ilgeri natiyjelarge alip keliwi mumkinligine isenemiz.

Sonin’ ushinda Stihia bar.

Tartiplew